Truyền kỳ về chưởng môn phái… ‘nhường ba đòn’ ở Hà Nội
Bộ thủ chỉ (chỉ pháp)

Bộ thủ chỉ (chỉ pháp)

Khái lược về chỉ pháp: Ngón tay là bộ phận nhỏ của cơ thể sức rất yếu, dường như là không đáng để chú ý trong quyền thuật, nhưng thực… Read more »

Các nguyên tắc căn bản trong sử dụng thủ pháp của võ thuật cổ truyền

Các nguyên tắc căn bản trong sử dụng thủ pháp của võ thuật cổ truyền

1.  Nguyên tắc căn bản của thủ pháp khi đánh. –         Tạo vận tốc ban đầu bằng cách lật tay. –         Lợi dụng sức xoắn của đòn đánh –         Lợi… Read more »

Thủ pháp, phương pháp rèn luyện và ứng dụng trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam

Thủ pháp, phương pháp rèn luyện và ứng dụng trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam

Đòn tay chiếm phần quan trọng trong quyền thuật, tay thì bao gồm cùi chỏ, nắm tay, bàn tay và các ngón tay còn đòn thế, chiêu thức thì nhiều… Read more »

Thủ hình trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam

Thủ hình trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam

Võ thuật cổ truyền Việt Nam là tổng hợp kỹ thuật các dòng phái, của các vùng miền nên rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên để nhìn về… Read more »

Thủ hình, thủ pháp căn bản trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam – phần 3

Thủ hình, thủ pháp căn bản trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam – phần 3

9. Những điều cần biết trong Võ thuật Cổ truyền. Trong võ thuật cổ truyền thì quyền thảo (các bài quyền hoặc khí giới) là nền tảng của sự tập… Read more »

Thủ hình, thủ pháp căn bản trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam – phần 2

Thủ hình, thủ pháp căn bản trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam – phần 2

5. Sơ đồ “Sự hình thành phát triển Thủ Pháp” trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam   6. Sơ đồ “Các nguyên lý căn bản dùng trong Võ thuật”  … Read more »

Thủ hình, thủ pháp căn bản trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam – phần 1

Thủ hình, thủ pháp căn bản trong Võ Lâm Phật Gia Việt Nam – phần 1

Theo cơ bản của võ thuật cổ truyền thì thủ pháp chia ra làm 2 loại là thủ hình và thủ pháp. Hình để chứa pháp, pháp để diễn hình…. Read more »

Khái niệm chung về thủ pháp trong võ thuật cổ truyền

Khái niệm chung về thủ pháp trong võ thuật cổ truyền

Trong Thập đại yếu pháp của võ thuật cổ truyền thì thủ pháp là một yếu pháp không thể tách rời. Bất cứ một môn võ nào đều không thể… Read more »

Cơ sở lý luận của võ thuật cổ truyền Việt Nam

Cơ sở lý luận của võ thuật cổ truyền Việt Nam

Vạn vật có Âm có Dương thì quyền thuật có Nội có Ngoại tức Vô hình và Hữu hình. Hiện ra bên ngoài có thể nhìn thấy thuộc ngoại thì… Read more »

Nhận định về võ thuật cổ truyền Việt Nam – phần 2

Nhận định về võ thuật cổ truyền Việt Nam – phần 2

3. Đặc trưng tính chất của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Do hoàn cảnh địa lý ở sát các nước có nền văn hóa lớn nên Việt Nam chịu… Read more »

© 2024 Võ phái Võ Lâm Phật Gia Việt Nam. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.